Art radionica Lazareti iz Dubrovnika kao nezavisna umjetnička inicijativa s djelovanjem je započela 1988. godine organizirajući izložbe, performanse,umjetničke razgovore i druga zbivanja u javnim gradskim prostorima Dubrovnika. Kroz 25 godina aktivnog djelovanja pozicija ARL se promijenila iz neformalne umjetničke inicijative do organizacije koja u Lazaretima vodi nezavisni kulturni i društveni centar s cjelogodišnjim programom i svakodnevnim aktivnostima. Ustrajući kroz sve promjene kroz koje je Dubrovnik prolazio od kraja 1980-ih do danas ARL kontinuirano realizira vlastite programe i aktvnosti u prostorima Lazareta i drugim javnim prostorima.

 

Kao jedno od rješenja lokalnog problema nedostatka prostora za razvoj nezavisnih umjetničkih i kulturnih organizacija i programa, ARL je u Lazaretima otvorila svoj prostor i resurse kao novi javni i zajednički prostor velikom broju korisnika – umjetnicima, festivalima, udrugama, građanskim inicijativama i umjetničkim organizacijama.

 

PROGRAMI I AKTIVNOSTI

ARL u prostoru Lazareta danas funkcionira kao nezavisni suvremeni umjetnički i kulturni centar i društveni centar aktivan cijelu godinu. Program je artikuliran kroz nekoliko zasebnih programskih jedinica te niz particpativnih aktivnosti objedinjenih nazivom Protuotrov.

 

UMJETNIČKI PROGRAMI

Galerija Otok, Scena Karantena, artists-in-residence program, glazbeni programi, suradnički umjetnički projekti s drugim organizacijama i instituticijama iz Hrvatske i inozemstva kao što je Urbanistička početnica,  međunarodni projekti i sl.

 

MISIJA

Poboljšanje kvalitete života u Dubrovniku u umjetničkom, kulturnom i društvenom smislu kroz umjetničke, kulturne  i druge javne aktivnosti  te poticanje kvalitetnog razvoja civilnog društva u Dubrovniku i Hrvatskoj.

 

Programi i aktivnosti ARL temelje se na ovim osnovama i ciljevima:

-     produkcija, promocija, poticanje razvoja i prezentacija suvremene umjetnosti i nezavisne kulture;

-     afirmacija hrvatskih i dubrovačkih suvremenih autora;

-     problematski i istraživački pristup suvremenom društvu kroz suvremenu umjetnost;

-     istraživački i kritički pristup umjetnosti;

-     aktivno uključivanje mladih u procese umjetničke produkcije;

-     stvaranje aktivnog i kritičkog stava prema društvu i umjetnosti;

-     podizanje razine edukacije o suvremenim umjetnostima;

-     otvoriti prostor i proces edukacije aktivnim, neinstitucionaliziranim učenjem i neposrednim radom i komunikacijom s umjetnicima;

-     jačati i poticati razvoj civilnog društva u Dubrovniku i Hrvatskoj;

-     doprinositi stvaranju novih komunikacijskih situacija i modele društvenosti i participativnosti kroz kulturu, umjetnički rad, vanistitucionalnu edukaciju i javne akcije kao potencijalne pokretače participacije građana i pozitivne društvene promjene;

-     sustavno doprinositi jačanju i vidljivosti nezavisne kulture i civilnog društva u zajednici;

-     doprinositi poticanju građana na aktinije sudjelovanje, angažman i

-     povećanje razine participativnosti u lokalnoj zajednici.

 

ORGANIZACIJSKI CILJEVI

-     osigurati stabilnost i razvoj kvalitete programa i aktivnosti ARL;

-     omogućiti i osigurati organizacijski rast i razvoj;

-     osigurati financijsku stabilnost programa i udruge te razvijati projekte kulturnog poduzetništva ARL (samofinanciranje);

-     razvijati i jačati međusektorsku suradnju;

-     razvijati i jačati međunarodna i regionalna partnerstva;

-     poticati razvoj civilnog društva kroz društveno i javno angažirane umjetničke, edukacijske programe i programe javnog zagovaranja i zalagati se za očuvanje javnog prostora i javnosti prostora;

-     podići razinu vizibilnosti projekata ARL, nezavisne scene i civilnog društva;

-     poboljšati percepciju nezavisne kulture i civilnog društva u javnosti;

-     poticati razvoj društvenog kapitala i zajedničkih dobara  kroz partnerstva i udruživanja;

-     povećati i stabilizirati broj publike i njezinu participaciju u programima ARL.

 

FINANCIRANJE

ARL svake godine prijavljuje prijedloge programa na Javne pozive za predlaganje javnih programa u kulturi Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te ovisno o rezultatima tih Javnih poziva, osiguravamo financijska sredstva za realizaciju programa i aktivnosti ARL.

Kroz posljednjih petnaestak godina naše se aktivnosti redovno financiraju putem navedenih Javnih poziva i zahvaljujući na taj način odobrenim sredstvima realiziramo aktivnosti.  Dva puta smo bili korisnici Institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civinog društva (2007-2009. i 2012 – 2014.), 2013. bili smo korisnici Potpore razvoj pojedinih djelatnosti organizacije Zaklade Kultura Nova.

 

ARL je partner na projektu  Corruption SONAR (Space and Other NAtural Resources) - Detection of Corruption through Public Voice ugovorenog u sklopu IPA 2010 Supporting the Efforts of CSOs for Monitoring and Promoting Transparency, Effectiveness, Accountability and Inclusiveness of Public Administration in Fighting against Corruption.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Zaklada Kultura nova

Grad Dubrovnik

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Art radionica Lazareti je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj
civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Art radionica Lazareti sufinancirana je od Ministarstva kulture RH, Grada Dubrovnika, Zaklade Kultura Nova
i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.