ARL logo
NOVOSTI

Ivana Đula i Luka Vrbanić 28. prosinca u ARL predstavili su istraživački dio projekta (pauza). Nakon tri audio rada usko vezana uz prostor Dubrovnika i izvedbenost tišine, vrijeme je za pauzu. Područje interesa ostaje isto, ali se fokus dijelom pomiče s (isključivo) prostora Dubrovnika na prostor izvedbe u okviru različitih medija. Pauzu autori promatraju kao kraći odsječak tišine, kao predah, zastoj ili šum. Počinju s pauzom u prostoru grada, preciznije s nepostojanjem pauze u auditivno i vizualno zasićenom gradu, a nastavljamo s pauzom u zvuku, tekstu, pokretu i slici. Kako ju uspostaviti? Na koji ju način izvesti? Koje su peformativne mogućnosti pauze.
U nedostatku pauze, pauza se otvara kao značajan koncept, životno i umjetnički. 
Želja autora je pokušati promijeniti paradigmu pauze kao prostora između, stavljajući fokus upravo na nju i njezinu izvedbenost. I ovoga puta okosnica je Dubrovnik i nepostojanje pauze u auditivno zagađenom gradu. Ipak, ovaj projekt izlazi iz okvira konkretnog prostora. On u njemu nalazi inspiraciju, ali svoje istraživanje i izvedbu promišlja izvan njegovih obrisa. 
Okosnicu projekta čini kao i dosada audio instalacija, uz koju predstavljamo teorijsko-poetsko promišljanje o pauzi, naziva Anatomija pauze. Audio broj realizira se kao i u ranijim radovima u suradnji s Lukom Vrbanićem, dok se popratna knjižica realizira u suradnji s dizajnerskim kolektivom Oaza i lektoricom i urednicom Milicom Sinkauz. 
Prostor pauze prostor je koji obavezuje na dopisivanje značenja. Istražujući pauzu, bavit ćemo se pitanjem što se događa na tim rubovima na kojima se pauza uspostavlja i na koji način se manifestira izvedba pauze, što sve spada u izvedbu pauze i postoji li granica koju ne smijemo prijeći. Iz osobne pozicije krećemo u usamljenu praksu potrage za (izgubljenom) pauzom u vremenu u kojem je pauza postala luksuz, a usamljenost imperativ.

Rad Ivane Đula i Luke Vrbanića predstavljen je u sklopu pogramske linije Grad je mrtav. Živio Grad! koja 2021. nosi naziv O/be/zvučeni grad i uz podršku Ministarstva kulture i medija RH.