ARL logo
NOVOSTI

U ponedjeljak 31.10. na Sceni Karantena gostovala je plesna predstava IMAM TE

Koreografija i izvedba – Jovana Zelenović, Margareta Firinger Svjetlo – Dina Marijanović 
Muzika – Luka Čapeta, Hrvoje Klemenčić
Umjetnička podrška- Viktoria Bubalo 
Dizajn plakata – Chiara Marolla 
Grafičko oblikovanje – Andrea Bratić 
Trailer – Karla Kocić 
Fotografija – Silvija Dogan

„U institucionalnim okvirima, strah je postao sredstvo borbe za prevlast na svim mogućim frontovima društvenog života. Posebno nas je zanimao fenomen iracionalnog straha koji egzistira rame uz rame s racionalnim strahom. 
Strah od nevidljivog neprijatelja, strah od predatora, strah od smrti, strah da ćemo predugo živjeti, strah da ćemo ostati bez love, strah da imamo previše, strah od drugih, strah da ne ostanemo sami, strah da ne živimo s majkom u njenim poznim godinama, strah da ćemo biti zaboravljene, strah od klimatskih promjena, strah da nam ne padne cigla na glavu, strah da će nas vlasti izdati.
Strah od straha.

Razne neizvjesnosti s kojima se susrećemo neiscrpan su izvor sredstava za manipulaciju. Čovjek-marioneta je opet kompenzirao strah s ovisnošću. 

Prilikom potpune disperzije straha, tražimo utočište jedna u drugoj, što nas dovodi do hiper-ovisnosti. Kroz zaigrano istraživanje odnosa tih dvaju subjekata, dodirujemo ekstreme ljudskog ponašanja, dozvoljavajući pojave arhetipskih slika i stereotipa. Testiramo granice intimnog prostora, kao i intimnog prostora u kontekstu pozornice. Putujući kroz osobne anegdote u potrazi za jasnom tjelesnom manifestacijom straha, dešifriramo plesni jezik i nove kodove kretanja.“