ARL logo
NOVOSTI

U partnerstvu s udrugom Dubrovnik 33/45 u Galeriji Otok 29. i 30. listopada bila je postavljena izložba starih uređaja za reprodukciju zvuka uz sajam vinila i muziku s gramofona.