ARL logo
NOVOSTI

KLASIKA, PUNK, CAJKE – PREDSTAVLJANJE PUBLIKACIJE I ISTRAŽIVANJA

Odgovor na vječito pitanje “klasika, punk ili cajke?” u utorak (16.11.) s početkom u 18h u Art radionici Lazareti ponudit će ŽELJKA TONKOVIĆ, KREŠIMIR KROLO I SVEN MARCELIĆ s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru, autori publikacije »KLASIKA, PUNK, CAJKE: KULTURNI KAPITAL I VRIJEDNOSTI MLADIH U GRADOVIMA NA JADRANSKOJ OBALI«.

Publikacija je nastala kao rezultat istraživanja kulturnih praksi, stavova i kulturnog kapitala mladih na uzorku većem od 2600 srednjoškolaca u šest najvećih obalnih gradova: Puli, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku. Kroz istraživanje su se posebno razmatrali obrasci kulturne potrošnje, glazbenog ukusa i preferencija televizijskih sadržaja kao specifični indikatori kulturnog kapitala. S obzirom na to da su dubrovački srednjoškolci bili uključeni u istraživanje, autori će se tijekom predstavljanja osvrnuti na najvažnije podatke o njihovim kulturnim praksama, kroz usporedbu s drugim gradovima te konačno, predstaviti svoje zaključke i preporuke za javne politike.

O publikaciji koja ne samo da obogaćuje fundus socioloških saznanja o suvremenim fenomenima i tendencijama hrvatskog društva kroz minuciozni znanstveni rad, već i značajno doprinosi polju javnih politika za mlade, recenzentica dr. sc. Jaka Primorac naglasila je sljedeće: “Publikacija ima relevantnost koja izlazi iz uskih akademskih okvira i smješta se u područje šire javne rasprave, otvarajući potencijal donositeljima javnih politika kao i svima koji se bave kulturom, a na neki su način vezani uz mlade, da dobiju vrijedan izvor informacija i promišljanja o mladima i njihovom doprinosu zajednici. Proučavajući kulturne prakse, stavove i kulturni kapital, autorica i autori donose bogat opis aktualnog kulturnog trenutka srednjoškolske populacije u Jadranskoj Hrvatskoj. (…) To je osobito relevantno u promišljanju javnih politika za mlade, kako onih vezanih za kulturu, tako i onih obrazovnih, osobito u smislu učinka obrazovanja u kulturi na stvaranje publike za pojedine kulturne oblike i prakse (…)”.

Predstavljanje ćemo prenositi i online putem naše Facebook stranice, a kasnije će biti dostupan i preko Youtube kanala.