ARL logo
NOVOSTI

Platforma za Lazarete predstavlja:
Operacija Grad, Platforma Doma mladih, Savez udruga Molekula i njihovi društveno-kulturni centri

Art radionica Lazareti je 25. studenog 2021. ugostila predstavnike nekoliko od najbitnijih saveza izvaninstitucionalne kulture u Hrvatskoj koji se više desetljeća bave razvojem ideje i prakse društveno-kulturnih centara, novih institucionalnih i/ili organizacijskih oblika baziranih na javno-civilnim partnerstvima i sudioničkom upravljanju, a kako bi “osigurali prostore za kontinuirano djelovanje aktera izvaninstitucionalnog sektora u kulturi s naglaskom na aktere koji proizvode sadržaj onkraj uvriježenih, mainstreamovskih disciplina, narativa i kulturno-umjetničkih izričaja“ (Žuvela, 2020.). 
Razgovor o značaju društveno-kulturnih centara i prostora za kulturu, njihovim upravljačkim modelima, percepciji sudioničkog upravljanja, njegovim prednostima i manama, ostvarenim rezultatima projekata u sklopu ESF natječaja „Kultura u centru“ te opasnostima za ove prostore poput komercijalizacije, negativnih posljedica COVID-19 krize, rezanja proračunskih sredstava, negativnih stereotipa o ulozi, značaju i financiranju nezavisnog civilnog sektora u javnim prostorima komunikacije i medija, vodila je moderatorica Matija Mrakovčić (Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva). 
Gosti razgovora bili su: 
Tonči Kranjčević Batalić, Platforma Doma mladih (Split) Platforma Doma mladih (PMD) savez je udruga za nezavisnu kulturnu scenu i scenu mladih koja djeluje kao zagovaračka platforma na lokalnoj razini. Ciljevi PDM usmjereni su na osmišljavanje modela suupravljanja prostorom Doma mladih kako bi se riješio problem neadekvatne prostorne infrastrukture u kojoj djeluje nezavisna kultura u gradu Splitu te s Multimedijalnim kulturnim centrom, upraviteljem zgrade Doma mladih, aktivno radi na razvoju modela društveno-kulturnog centra čiji program uključuje umjetničke, edukacijske i istraživačke programe i prezentacije namijenjene zajednici te subverzivne i kritičke istraživačke prakse. 
Luka Rodela, Savez udruga Molekula (Rijeka)
Savez udruga Molekula djeluje na području Grada Rijeke od 2007., želeći doprinijeti razvoju lokalne zajednice u području nezavisne kulturne produkcije. Trenutno programski rukovodi s tri gradska prostora: Filodrammatica, Marganova i Palach. Savez je osnovan u cilju promocije i poticaja djelatne skrbi za ostvarivanje kulturnih, obrazovnih i drugih interesa građana te povećavanja učestalosti, kvalitete i utjecaja aktivnosti nezavisnog kulturnog sektora i sektora kulture mladih. 
Mirela Travar, Savez udruga Operacija Grad (Zagreb) 
Operacija Grad osnovana je s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih, a što ostvaruje organiziranjem kulturnih programa i manifestacija, javnih rasprava, edukacijskih i istraživačkih programa te izdavanjem publikacija. Svojim akivnostima Savez okuplja organizacije i pojedince (umjetnike, kulturne djelatnike, mlade aktiviste, stručnjake i sl.) te je usmjeren prema iznalaženju održivih i inovativnih modela upravljanja javnom infrastrukturom. Krajem 2008. godine, Operacija grad je s Gradom Zagrebom zajednički osnovala te danas zajednički upravljaju javnom ustanovom: POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, koja je utemeljena na novom modelu civilno-javnoga partnerstva. 
Srdjana Cvijetić, Art radionica Lazareti/Platforma za Lazarete (Dubrovnik) Platformu za Lazarete čine neformalno udružene organizacije civilnog društva koje su svojim djelovanjem i postojanjem vezane uz prostor Lazareta. Djeluje od 2012. godine s ciljem međusobne integracije, koordiniranja, zagovaranja te stvaranja novih programa i projekata koji tematiziraju aktualne problemi pitanja lokalne zajednice iz područja društvenog i kulturno-umjetničkog razvoja. Vizija Platforme za Lazarete uspostaviti je horizontalno integriran i programski povezan društveno-kulturni centar koji svoje djelovanje temelji na kulturnim i društvenim potrebama zajednice. PZL nastoji jačati poziciju kulture i umjetnosti kao područja za pozitivnu društvenu promjenu. 

Razgovor je dostupan online na FB stranici ARL Facebook stranice i našem Youtube kanalu.