ARL logo
NOVOSTI

Plesna predstava “Playing reality”
4.11.2023. u 19h, lađa X

U Art radionici Lazareti 4.11.2023. u 19h, održala se plesna predstava “Playing reality”. Uzimajući dječje igre kao svoj ishodišni istraživački materijal, ple-sna predstava Playing nastaje na sjecištu igre i izvedbe, zaigranosti i plesa, igrivosti i performativnosti. Autorski tim predstave kroz pro-ces rada bio je s jedne strane posvećen koreografskoj analizi for-malnih aspekata pojedinih igara, njihovih varijacija, iznimaka i pravila, a s druge se strane bavio uplivom u afektivni svijet dječjih igara i atmosfere u kojoj se one odvijaju, preispitujući pritom neprestano reperkusije njihove transformacije u izvedbeni odnosno plesni materijal.

Pantomima, skrivač, twister, gumi-gumi, pokvareni telefon, graničar, skakavac i brojne druge, često zaboravljene, pon-ekad izmišljene, igre tako su postale plodno tlo za konstruiranje modularne matrice koja funcionira kao neka vrsta igrače mašine koja u dinamičnom flowu pred publiku dovodi kratke, ponekad bljeskovite, ponekad neprepoznatljive, sekvence sagrađene od ap-strahiranih elemenata pojedinih igara. Napetost iščekivanja konačnog ishoda igre, pobjede ili poraza, pritom je suspendirana i zamijenjena drugom vrstom izvedbene napetosti koja se gradi postepenom akumulacijom raznolikog materijala koji u progresiji nudi sve kompleksniju rekonstrukciju svijeta igara.

Ideja: Koraljka Begović
Koncept i dramaturgija: Jasna Jasna Žmak
Izvedba: Koraljka Begović, Ida Jolić, Martina Tomić, Mia Zalukar
Glazba: Nenad Kovačić
Oblikovanje svjetla: Saša Fistrić
Vanjska suradnica: Davorka Begović
Kostimografija: Stella Leboš
Fotografija: Jelena Janković
Realizirano u produkciji: Udruga Domino i UPUH
Postprodukcija: Koraljka Begović

Projekt je sufinanciran sredstvima programa Kreativna Europa Europske Unije u okviru platforme ak-tivnog gledateljstva projekta suradnje Be SpectACTive, Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba. Realizirano u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom. Gostovanje u Dubrovniku realizirano je sredsatvima Ministarstva kulture i medija RG, Grada Dubrovnika i Grada Zagreba.