ARL logo
NOVOSTI

ART RADIONICA LAZARETI poziva umjetnike, umjetničke organizacije, udruge, građane, institucije, suradnike i sve zainteresirane da nam pošalju prijedloge suradničkih programa i aktivnosti u području suvremenih umjetnosti, kulture i društvenih aktivnosti koje uključuju, jačaju i aktiviraju zajednicu, a koje se planiraju realizirati tijekom 2022. godine. 

Predložiti se mogu  suradničke i gostujuće aktivnosti i programi za sljedeće programske cjeline Art radionice Lazareti: 

1. GALERIJA OTOK: samostalne i skupne izložbe, koncepti rada ili radovi u nastajanju, kustoske koncepcije, interdisciplinarni i multimedijalni projekti, istraživački umjetnički projekti, akcije, rezidencijalni boravak; online i/ili virtualni umjetnički projekti 

2. IZDAVAŠTVO: knjige umjetnika, umjetnički katalozi, stručne publikacije… 

3. SCENA KARANTENA: suvremena kazališna i plesna gostovanja završenih izvedbenih produkcija,  pripreme novih produkcija (do deset dana boravka i rada u ARL), koprodukcije i rezidencijalni boravci, performansi, akcije…

4. PARTICIPACIJA / PROTUOTROV: radionice, javni razgovori, predstavljanja knjiga i publikacija, participativne aktivnosti koje uključuju, jačaju i aktiviraju zajednicu, radionice, predavanja, konferencije, radionice razvoja kapaciteta organizacija aktivnih u području suvremenih umjetnosti, kulture i društva;  edukativni programi, kreativne i umjetničke radionice; književni programi, online aktivnosti, društvene aktivnosti i dr.

Navedene aktivnosti mogu se realizirati uživo ili u nekom od online formata.

5. KINO KARANTENA: filmske projekcije, filmski i video programi, izbor filmova iz produkcije ili festivala i sl. 

6. GLAZBENI PROGRAM: koncerti, live sesije, slušaonice, …. kvalitetne nekomercijalne muzičke produkcije 

7. INTERVENCIJE U I O JAVNIM PROSTORIMA: akcije, audio i/ili sound-art instalacije, video, skupne akcije u javnim prostorima, interdisciplinarni i multimedijalni projekti, istraživački umjetnički projekti,  i sl…

VAŽNO: 

— predložene aktivnosti i programi su javni, otvoreni i dostupni za javnost; 

— predložene su aktivnosti i programi za područja suvremenih umjetnosti, kulture i društvene aktivnosti koje potiču i razvijaju suradnju, interdisciplinarnost,  stvaranje i produkciju novih umjetničkih radova,  distribuciju suvremenog umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te razvoj deficitarnih oblika društvenog, kulturnog i umjetničkog djelovanja 

PRIJEDLOZI KOJI UKLJUČUJU SLJEDEĆE ASPEKTE DJELOVANJA IMAT ĆE PREDNOST PRI ODABIRU

—  uspostava i poticanje novih suradnji i partnerstava te uspostavu i razvoj međunarodne razmjene i suradnje

— predložene aktivnosti i programi potiču i promiču pluralizam, dijalog, uzajamnost, solidarnost, uključivost i otvorenost prema zajednici i isključenim ili marginaliziranim skupinama

— predložene aktivnosti doprinose uključivosti i razvoju kapaciteta postojeće i nove publike kao i znanja i kapaciteta svih uključenih aktera 

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI: 

— kontakt podatke i kratki životopis predlagatelja ili opis organizacije ili inicijative

— kratak opis prijedloga programa, projekta ili aktivnost

— opis suradnje ili partnerstva ( npr. što se očekuje od uključenih partnera) 

— opis tehničkih i produkcijskih potreba za realizaciju prijedloga 

— prijedlog  mogućeg termina za realizaciju

— okvirni budget za realizaciji ili opis financijskih potreba 

— opis mogućnosti sufinanciranja ili već odobrenih sredstava  

— dodatne vizualne i tekstualne materijale o prijedlogu i predlagaču koje predlagač smatra potrebnima 

Sva pitanja se mogu slati na arl@arl.hr do 20. kolovoza 2021.

Prijedlozi se šalju na email arl@arl.hr s naznakom «Prijedlog aktivnosti za ARL za 2022. godinu (navesti programsku cjelinu za koju se šalje prijedlog)». 

Prijave je potrebno dostaviti u digitalnom obliku objedinjene u jedan pdf dokument. 

POZIV JE OTVOREN OD 1. KOLOVOZA DO 25. KOLOVOZA 2021. 

Prijedloge će razmotriti Programsko vijeće i voditeljica ARL. Ukoliko bude potrebno neko razjašnjenje, kontaktirat ćemo predlagača. 

Prijedlozi za suradnju će biti pročitani i odabrani do 5. rujna 2021, a odabrane suradničke aktivnosti bit će objavljenje na FB stranici ARL: @ARL.Dbk i web stranici ARL: www.arl.hr 

VAŽNO: 

Nakon objave rezultata, ARL će zajedno s predlagateljima prihvaćenih prijedloga raditi na pripremi prijedloga za financiranje iz javno dostupnih izvora financiranja kulture i umjetnosti za 2022. Predložene i odabrane aktivnosti i programi realizirat će se tijekom 2022. samo ako budu osigurana financijska sredstva za realizaciju. U slučaju neodobravanja potrebnih sredstava za realizaciju programa, ARL se ne obavezuje realizirati odabrane prijedloge. Oko svih eventualnih promjena i u vezi mogućnosti realizacije ARL će se dogovarati s predlagačem. Art radionica Lazareti u svom programu za 2022. godinu dio programskih aktivnosti realizirat će samostalno, a dio iz izbora prijedloga pristiglih putem ovog poziva. 

Hvala svima i sretno! 
ARL 

Dubrovnik, 1. kolovoza 2021.