ARL logo
NOVOSTI

Izložbeni koncept Slavena Tolja koji smo do sada pratili kroz tri izložbe postavljene u Galeriji Flora širi se na prostor Art radionice Lazareti. Uzmemo li u obzir temu/motiv koji Tolj ovog puta preispituje i svojstveno njegovoj trenutnoj umjetničkoj senzibilnosti parafrazira, to je sasvim logično.

Pomalo kaotičan asocijativni niz nekog savršenog unutrašnjeg reda djeluje u njegovom prostor-vremenskom kontinuumu poput crne rupe. Gravitacijska sila među odabranim radovima, umjetnicima, predmetima, odbačenim predmetima, poveznicama, misaonim zagonetkama, izgovorenim riječima, neartikuliranim riječima, govoreći jezikom nove Slavenove perceptivne funkcionalnosti, toliko je jaka, da se sve, naoko labilno i nestrukturirano, drži u čvrstom, neraskidivom stisku. Mjesto i sudbina, ikonična izložba koju je Art radionica Lazareti organizirala davne 1993. godine, temeljna je okosnica novog Slavenovog izlagačkog niza.

Mjesto je globalizirano, sudbina je neumitna. Simbolično, fragment Kožarićeve instalacije Sudbina, tada postavljene ispred muzeja Rupe, bit će kamen temeljac nove izložbe. Doslovno, riječ je o kamenu, a na njega će se taložiti kombinirani slojevi starih i novih umjetničkih radovazabilješki o radovima, arhivska dokumentacija, katalozi izložbi, misli koje ih vežu, asocijacije… jer, kako bi rekao Slaven: Sve je to ista priča. Rat, onaj koji je posredno tematizirala izložba Mjesto i sudbina, i rat, odnosno ratovi, koje danas pratimo na raznim mjestima svijeta, isti je, jedan, vječni rat. Kao što su i sudbine iste.

Rad Ivane Pegan, renderirana snimka napuštenog Straduna u zimskom periodu, dobit će svoj pandan, Slavenovu parafrazu, sličan snimak televizijskog kadra, sada prepune dubrovačke ulice, koji će u kutu imati ukrajinsku zastavicu. Podrška. Reset.

Izložba Sudbina u dijalogu je s izložbom Giovannija Morbina Ako su ruže, cvjetat će, koja će biti istovremeno postavljena u prostoru Art radionice Lazareti, a jedan Morbinov rad naći će se u kolopletu Sudbine. Reminiscencije na dubrovačko ratno iskustvo kao i neizostavna slika ukrajinske ratne svakodnevice, predmet su interesa obje izložbe. A to je i Slavenova preokupacija već duže vrijeme, što pratimo kroz koncept njegovih izložbenih permutacija. Na izložbi Sudbina, što novih, što starih radova,  arhivske dokumentacije, ali i raznoraznih drugih predmeta, pokazat će Slaven Tolj, a izabrani umjetnici tj. njihovi radovi, ovoga puta su: Grupa ABS, Pasko Burđelez, Mirsad Jažić, Ivan Kožarić, Sven Klobučar, Antun Maračić, Vlado Martek, Giovanni Morbin, Ana Opalić, Ivana Pegan, Luko Piplica, Mladen Stilinović, Pero Šantić, Slaven Tolj i  Ivona Vlašić.

Izložba se može pogledati do 12. lipnja 2022. od ponedjeljka do petka od 12 do 20 h. 
See less