ARL logo
NOVOSTI

Sanin Karamehmedović, u prepunim je Lazaretima,
2. ožujka predstavio svoju zbirku poezije Terca na tišinu.

Uz autora, na predstavljanju su sudjelovali: novinarka Lidija Crnčević, glazbenici Tibor Karamehmedović i Šimun Končić te glumica Izmira Mima Brautović. Razgovor sa sudionicima moderirao je Žarko Dragojević.

Sanin Karamehmedović, osnivač dubrovačke grupe Silente, objavio je u prosincu 2022. prvu zbirku pjesama „Terca na tišinu“ s ukupno 40 uradaka. Uz već uglazbljene pjesme iz repertoara grupe Silente, po izboru autora te u njihovoj originalnoj verziji, bez studijskih ispravaka, skraćivanja ili produljivanja, u knjizi se nalaze i neuglazbljene, publici nepoznate pjesme.