ARL logo
NOVOSTI

Art radionica Lazareti kao jedan od partnera, uspješno je dovršila projekt “Zajedno smo jači – znanjem protiv krize”. Projekt je pokrenut s ciljem jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva da usustave i očuvaju prakse i znanja koje su do sada stekle kako bi ih mogli prenijeti mlađim generacijama zaposlenika i suradnika, ali i široj zajednici. Projekt je provodila Udruga za promicanje kultura Kulturtreger s partnerima Art radionicom Lazareti, Centrom za dramsku umjetnost, Kurzivom – Platformom za pitanja kulture, medija i društva te Autonomnim kulturnim centrom Attack!.

Osnaživanje partnerskih organizacija u području sistematizacije i dokumentiranja vlastitih praksi i stečenih znanja provodilo se kroz radionice arhiviranja i digitaliziranja na kojima su sudionici savladali osnove arhiviranja, tehnologiju i radne procese ključne za brigu o njihovim organizacijskim materijalima.

U sklopu projekta proveden je i volonterski program kojim se u proces uključilo širu zajednicu okupljenu oko organizacija nezavisne kulturne scene. Volonteri_ke okupljeni putem javnog poziva Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, njih 28, obradilo je i pohranilo različite jedinice dosad neobrađene građe od plakata preko kataloga do knjiga. Volonteri_ke su doprinijeli i bazi podataka WikiData i Wikipedija člancima, unoseći informacije o lokalnoj nezavisnoj kulturnoj sceni zahvaljujući čemu će one biti dostupnije široj javnosti.

Pored edukativnih aktivnosti, održana su i 3 otvorena razgovora s predstavnicima organizacija civilnog društva u području kulture kojima je cilj bio zajednički mapirati aktualne tendencije i izazove s kojima se organizacije suočavaju te iznaći moguće odgovore na različite potrebe koje na sceni kontinuirano postoje. Detaljnije uvide o metodama prijenosa organizacijskog pamćenja u dubrovačkoj Art radionici Lazareti i zagrebačkim organizacijama Autonomni kulturni centar – Attack i Centar za dramsku umjetnost, doznali smo u 3 dubinska intervjua.

Ovim uvodnim aktivnostima stvoreni su preduvjeti za podizanje i uspješno funkcioniranje online baze suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi stvorenih na nezavisnoj kulturnoj sceni te online priručnika o znanjima i praksama stečenim kroz projekt. Izrađena koristeći open-source wiki alate, software Wikibase namijenjen stvaranju kolaborativnih baza znanja i platforma Mediawiki, baza će omogućiti da se podaci zajednički stvaraju i besplatno dijele. Baza, koja se nalazi na stranicama Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, svojevrstan je otvoreni arhiv u koji organizacije mogu pohraniti svoje materijale. Kroz različite aktivnosti projekta te kroz rad na vlastitim materijalima za vrijeme njegove provedbe, partneri su katalogizirali preko 200 materijala koji su dostupni korisnicima.

Online priručnik je namijenjen svim organizacijama koje imaju potrebu usustaviti dokumentaciju i materijale nastale svojim djelovanjem, a za to nemaju iskustva, vremena ili kapaciteta.

Uz online bazu i priručnik, proizveden je i zagovarački dokument koji prepoznaje i naglašava važnost dokumentiranja kao prakse prijenosa znanja na nove generacije zaposlenika, aktivista i volontera u civilnom društvu.

Pozivamo sve zainteresirane da posjete stranice Centra za dokumentiranje nezavisne kulture i istraže raznolik sadržaj nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj! Link je: https://abcdnk.hr/Glavna_stranica