ARL logo
O NAMA

O NAMA

LAZARETI NA PLOČAMA

Priča o Lazaretu (Lazaretima) na Pločama počinje odlukom dubrovačkoga Senata iz godine 1590. o gradnji novog, funkcionalnijeg, modernijeg i humanijeg lazareta na Pločama koji bi omogućio što bolji prihvat ljudi i robe koja je stizala ne samo morskim nego i kopnenim putem s turskim karavanama s Istoka. S gradnjom Lazareta na Pločama se za počelo tek 1627. godine te iako su građeni u više faza, nadograđivani i pregrađivani, nikada nisu završeni prema početnom projektu. Njihova je izgradnja i stavljanje u funkciju promašila vrhunac sjaja dubrovačke trgovačke umješnosti koji nakon velikog potresa 1667. Dubrovnik nije nikada više postigao. Smješteni su doslovno u predgrađu. Grada se dotiču, u neposrednoj su mu blizini, a opet su izdvojena i zasebna cjelina. Zapravo su grad pred Gradom. Tim izdvojenim pred – stanjem, bilo u prostornom bilo u vremenskom smislu, zasigurno ih je odredila i njihova prvotna karantenska funkcija. Prostor mjera koje jedan grad – republika poduzima kako bi se zaštitio od bolesti ili zaraze; to je prostor stanja pred uključenje i integraciju u nomalan život Grada. Boraviti u njima značilo je stići do destinacije, ali ne i doputovati. Biti na kopnu bez dodira s kopnom. 

Naziv karantena i dolazi iz talijanskog quaranta (četrdeset) zbog odredbe Venecije iz 1374. godine o izolaciji broda na sidrištu u trajanju od četrdeset dana bez doticaja s kopnom dok se bolest na njemu ne bi ili potvrdila ili opovrgla. Lazaret je pak stari naziv za izolacijsku bolnicu koji je postao istoznačnim sa mjestom ili zgradom karantene. Prostor Lazareta je i prostor čekanja – prostor u kojem se čeka i prostor koji čeka. Kao karantena su služili do 19. stoljeća i od pada Republike 1808. godine počinje njihova drugačija povijest – povijest traženja i čekanja nove i primjerene namjene. Bili su konjušnica, klaonica, tržnica, a najduže i uglavnom skladišta; mogli su postati hotelskim objektom, kockarnicom, zabavnim i shopping centrom. Neurešeni i izvorno utilitarni prostor Lazareta, iako očito cjelina, uglavnom nije mišljen i korišten kao jedinstven prostor. Od početka 2000-ih korisnici i stalni i privremeni stanari prostora Lazareta, Lazarete grade i afirmiraju kao mjesto umjetnosti, kulture, društvenosti i stvaralaštva. 

Lazareti su tijekom 2000-ih  temeljito obnovljeni kroz dva vala i dva projekta obnove, a kroz projekte „Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika“ i „Mjesto zajednice – razvoj društveno – kulturnog centra u Lazaretima“ omogućen je daljnji razvoj i projekcija Lazareta kao „grada pred gradom“ objedinjenog kroz umjetničke, kulturne i društvene programe. 

U prostoru Lazareta žive i rade: Dubrovačka baština d.o.o., Folklorni ansambl Linđo, Udruga DEŠA – Dubrovnik, Deša Pro d.o.o., Art radionica Lazareti, Teatar Lero, Klub Lazareti, Kavana Lazareti, Plesni studio Lazareti i niz drugih korisnika iz različitih područja djelovanja.

ART RADIONICA LAZARETI

Art radionica Lazareti je neprofitna organizacija, djeluje u Dubrovniku, a smještena je u prostor Lazareta. ARL svoje djelovanje temelji na kontinuiranom programskom radu, a provodi i/ili sudjeluje suradničkim i partnerskim projektima s organizacijama i institucijama iz Dubrovnika, Hrvatske i međunarodno. 

Rad ARL povezuje pokretačka ideja da omogućavanjem i poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, produkcijom, provedbom, distribucijom, organizacijom suvremenih umjetničkih, kulturnih i društvenih programa i aktivnosti sustavno, kontinuirano i kvalitetno doprinosi razvoju suvremenih umjetnosti, novih umjetničkih, kulturnih i društvenih praksi, nezavisne kulture i civilnog društva. 

Godišnji program ARL – godišnji program ARL podijeljen je u dvije osnovne programske linije ili jezgre

1. UMJETNIČKI PROGRAMI:

GALERIJA OTOK – godišnji program vizualnih umjetnosti
SCENA KARANTENA – godišnji program izvedbenih umjetnost
GRAD JE MRTAV. ŽIVIO GRAD! – umjetničke intervencije u i o javnim prostorima
ARTISTS-IN-RESIDENCE – umjetnički i istraživački, studijski i produkcijski boravci umjetnika
ČITANJE S OLOVKOM U RUCI – ciklus radionica razvoja čitateljskih i interpretacijskih kompetencija, a koji se 2021. realizira u sklopu obilježavanja Godine čitanja.


2. PARTICIPACIJA / PROTUOTROV
– zajednički je naziv za niz raznovrsnih aktivnosti (radionice, javni razgovori, filmske projekcije, književne večeri i razgovori, predstavljanje knjiga i publikacija, kvizovi i društvena događanja, razvojni i edukativni programi, zagovaračke aktivnosti i platforme, sastanci i zborovi građana, javne akcije i kampanje…) koji za cilj imaju razvoj stvaralačkih, umjetničkih, društvenih potencijala i kapaciteta zajednica. 

ARL kroz staralaštvo, aktivan pristup i široko postavljene kulturne i društvene aktivnosti potiču razvoj područja umjetnosti i kulture kao prostora participacije i sudjelovanja, kako umjetnika, umjetničke i kulturne zajednice u širem društvenom kontekstu; tako i građana na aktivnu participaciju kako u umjetničkim i kulturnim aktivnostima, tako i društvnom i političkom životu. ARL je aktivna i u sudjelovanju u kreiranju javnih politika u području kulture, mladih i civilnog društvo. 

Aktivnosti ARL se realiziraju tijekom cijele godine čineći prostor u kojem ARL djeluje javnim mjestom stvaranja i okupljanja. Godišnji program ARL vodi kao program nezavisnog društvenog i kulturnog centra kojeg ARL stvara i razvija zajedno s drugim neprofitnim organizacijama koje stalno i povremeno djeluju u prostoru Lazareta i koje čine neformalnu organizacijsku inicijativu Platforma za Lazarete, a koje zajedno doprinose razvoju i kontinuitetu funkcioniranja Lazareta kao društveno-kulturnog centra. 

Art radionica Lazareti iz Dubrovnika kao nezavisna umjetnička inicijativa s djelovanjem je započela 1989. godine organizirajući izložbe, performanse, predavanja i druga umjetnička zbivanja u Lazaretima i javnim gradskim prostorima Dubrovnika. Tijekom više od 30 godina aktivnog djelovanja pozicija ARL se promijenila iz neformalne umjetničke inicijative do organizacije s cjelogodišnjim programom i svakodnevnim aktivnostima. Art radionica Lazareti je jasnom definicijom programa i odlučnošću da se kritički bavi suvremenom umjetnošću i njezinom interakcijom sa političkim, socijalnim, ekonomskim globalnim i lokalnim pitanjima i problemima ustrajala kroz sve promjene kroz koje je Dubrovnik prolazio od kraja 1980-ih do danas. Od kraja 1980-ih ARL organizira i producira veliki broj umjetničkih, kulturnih i društvenih događanja i aktivno sudjeluje u javnom životu i doprinosi razvoju i su-stvaranju suvremene umjetničke scene, nezavisne kulture i civilnog društva. Kroz isto to razdoblje ARL prolazi kroz različite i turbulentne faze i razdoblja, a sam prostor Lazareta u kojem djeluje bio je povod i razlog niza prijepora u i oko ARL.

Platformu za Lazarete (PZL) čine neformalno udružene organizacija civilnog društva koje su svojim djelovanjem i postojanjem vezane uz prostor Lazareta – Art radionica Lazareti, DEŠA Dubrovnik, Studentski teatar Lero i Plesni studio Lazareti. Osim navedenih članice Platforme su i organizacije Audiovizualni centar Dubrovnik, Udruga za promicanje medijske kulture Luža. Platforma podrazumijeva i planira uključivanje novih organizacija koje aktivno sudjeluju u realizaciji programa, međusobnoj podršci I razmjeni kapaciteta, zagovaranju potreba i rješenja problema organizacija civilnog društva… Platforma za Lazarete djeluje od 2012. godine. Nastala kao odgovor organizacija korisnica prostora Lazaretana kontinuirani pritisak uvjetovan nedosljednim promjenama ideja oko namjene prostora Lazareta. Platforma je nastavila svoj razvoj u cilju međusobne integracije, koordiniranja, zagovaranja te stvaranja novih programa i projekata koji tematiziraju aktualne problemi pitanja lokalne zajednice iz područja društvenog i kulturno-umjetničkog razvoja. Zalaganje i svakodnevno djelovanje organizacija Platforme za Lazarete razdvojene prostore Lazareta u kojima one djeluju povezuje u u jedinstveno otvoreno i dostupno mjesto zajednice i žive kulture, nastoji jačati poziciju kulture i umjetnosti kao područja za pozitivnu društvenu promjenu, a sve kako bi osigurala dodatni poticaj održivom razvoju lokalne zajednice te odmicanja od imperativa destinacijskog razvoja.

Vizija Platforme za Lazarete je uspostaviti horizontalno integriran i programski povezan društveno-kulturni centar kojisvoje djelovanje temelji na kulturnim i društvenim potrebama zajednice. U tome je smjeru i s tim vrijednostima i ciljevima napisan i realiziran projekt “Mjesto zajednice”.