ARL logo
PROGRAMI

PROGRAMI

GALERIJA OTOK

Program Galerije Otok usmjeren je prema suvremenim likovnim i vizualnim umjetničkim praksama, a sastoji se od godišnjeg ciklusa samostalnih i skupnih izložbi; instalacija u prostoru, pripreme i tiska publikacija za ciklus Knjige umjetnika ARL, umjetničkih rezidencijalnih boravaka i drugih javnih aktivnosti (radionice, razgovori…). Program je posvećen aktivnom doprinosu stvaranju, produkciji, distribuciji, razvoju, afirmaciji suvremenih vizualnih umjetnosti i suvremenih umjetničkih praksi. 

Od početka djelovanja 1989. godine, ARL je u kontinuiranom  programu suvremenih vizualnih umjetnosti organizirala više od 500 samostalnih izložbi suvremenih likovnih autora iz Hrvatske i inozemstva, te preko 60 skupnih koncepcijskih i tematskih izložbi, predavanja, akcija, performansa, radionica, suradničkih projekata i dr. Izložbeni program ARL je stvarala u prostorima u kojima je djelovala: Galerije Kovačke 3 (1990. – 1991.); Galerije Otok u Pobijanoj ulici br 8 (1994. – 2005.) ; Galeriji Otok u Lazaretima (2005. – danas) te u niz prostora javnih institucija i javnih gradskih prostora kao ishodišnom mjestu svoga djelovanja.

Tematski i koncepcijski program Galerije Otok je usmjeren prema autorima i grupama autora koji umjetničkom radu i umjetnosti pristupaju istraživački i problematski i koji postavljaju svoj rad, medij ili temu u angažiran, kritički i reflektivan odnos prema društveno, političkom, estetskom, ekonomskom… kontekstu.

Također, uviđajući nedostatak prostora za izlaganje u Dubrovniku prostor Galerije Otok otvoren je i za povremene gostujuće izložbe koje području vizualnih umjetnosti pristupaju klasičnije, kao i prema amaterskim i dokumentarnim izložbama.

SCENA KARANTENA

Scena Karantena – program je suvremenih izvedbenih umjetnosti koji ARL u prostoru Lazareta u kontinuitetu realizira od 2007., a nakon prelaska s festivalske forme (Festival suvremenih izvedbenih umjetnosti Festival Karantena ARL je organizirala i producirala od 1996. do 2006.) na kontinuirani godišnji izvedbeni program. Osnovne ideje i motivacija za program Scena Karantena su poticanje i razvoj suvremenog izvedbenog stvaralaštva, doprinos distribuciji i razmjeni suvremenih izvedbenih produkcija te aktivno sudjelovanje u stvaranju novih izvedbenih produkcija iz područja suvremenog kazališta i plesa.

PARTICIPACIJA / PROTUOTROV

Program Participacija / Protuotrov zajednički je naziv za društveno-umjetnički program koji se realizira u kontinuitetu tijekom godine. Aktivnosti ovog programa kroz staralaštvo, kreativan pristup i široko postavljene kulturne i društvene aktivnosti potiču razvoj područja umjetnosti i kulture kao prostora participacije i sudjelovanja, kako umjetnika, umjetničke i kulturne zajednice u širem društvenom kontekstu; tako i građana na aktivniju participaciju u umjetničkim i kulturnim aktivnostima i općenito društvu. 

Program se sastoji od ciklusa radionica, javnih razgovora, književnih razgovora filmskih projekcija, društvenih programa, suradničkih aktivnosti i razvoja i provedbe participativnih umjetničkih i društv. Aktivnosti. U sklopu programa posebno se izdvajaju cjeline “Književnost u Lazaretima” koju vodi Staša Aras i cjelina “Kino Karantena” koju uređujemo i vodimo u suradnji s Udrugom Luža, festivalom UNSEEN (Cavtat), a programska je obaveza projekta “Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika”. Glazbeni program uređujemo i vodimo u suradnji s Udrugom AVCD iz Dubrovnika, a sastoji se od koncerata, slušaonica, suradnje u realizaciji Festivala vinila, snimanja live-sessiona i dr…

GRAD JE MRTAV.
ŽIVIO GRAD!

Grad je mrtav. Živio Grad! je program koji je ARL pokrenula 2014. uzevši javni prostor kao sukus, mjesto zbroja, jasnu sliku ali i simbolički prikaz odnosa (ili borbe) između procesa nostalgičnog zadržavanja identiteta Dubrovnika temeljenog na baštinskoj slici i bujice promjena javnog života grada koje ga svode na formulaciju „turistička destinacija“. Grad je mrtav. Živio Grad!  kroz umjetničke intervencije, akcije i istraživanja bavi se ulogom i potencijalima umjetnosti u i o javnim prostorima Grada. Program se sastoji od umjetničkih intervencija u i o javnim gradskim prostorima, istraživačkih i dokumentacijskih umjetničkih projekata, akcija, performansa i izvedbi u javnim prostorima… U svibnju 2017. u prostoru Pustijerne odžana je skupna umjetnička intervencija “bez naziva”, a  2018. kao dio ove programske linije ARL, realizirana je izložba “Užasi zavičaja” kao gostujuća izložba i intervencija u javni prostor 69. Dubrovačkih ljetnih igara.

ČITANJE S OLOVKOM
U RUCI

“Čitanje s olovkom u ruci” novi je program ARL koji s realizacijom počinje u drugoj polovici  2021. Radi se o programu poticanja razvoja čitanja i čitateljskih/interpretacijskih kompetencija publike. Osnovni je cilj unaprijediti i razviti čitateljsko-interpretacijske vještine i kompetencije iz spontanog čitanja prema pažljivom ili književnom čitanju. Na taj ćemo način, vjerujemo, unaprijediti i kompetencije za razumijevanje/interpretaciju umjetničkih djela i praksi općenito. Voditelji radionica: Marija Ott Franolić, Ursula Burger, Ivica Buljan, Tomislav Brlek, Staša Aras… Program se realizira u sklopu obilježavanja 2021. kao Godine čitanja.